Občania & Zamestnanci v ohrození: Dušan Černý, SSS Bratislava Leymannov (artediagnostický) ateliér JUDr. Mária Ritomská – komunikácia & dôveryhodnosť … Spoločnosť Priateľov Antimobbingových Sŕdc (SPAS) Oznámenie od JUDr. Márie Ritomskej o skončení mandátu a dobrovoľnom ukončení členstva v OZ PaV
cernya pády ritmarls11 mámeas stop-sign-37020_640
 
cernya

Občania & Zamestnanci v ohrození: Dušan Černý, SSS Bratislava

pády

Leymannov (artediagnostický) ateliér

                  Autorka a názov obrázku:  Jozefína L.  –  „Voľný pád…“ Za „arte-diagnostiku“ považujeme také spôsoby tvorenia – predovšetkým výtvarného, ale aj slovesného, pohybového či iného – ktoré nám dokážu  priblížiť a lepšie pochopiť pocity a prežitky mobbovaných a bossovaných zamestnancov, príp. aj iných ľudí, ktorí sa stali terčom […]

ritmarls11

JUDr. Mária Ritomská – komunikácia & dôveryhodnosť …

OZ PaV contra JUDr. M. Ritomská  (z našej korešpondencie) : Předmět [Práca a vzťahy] Komentář: „Výzva pre JUDr. Máriu Ritomskú, ktorej mandát ako predsedníčky OZ PaV už skončil“ Odesílatel Mária Ritomska Adresát info@workrelations.eu Odpověď na mariaritomska@stonline.sk Datum 2015-11-19 00:11 Priorita Normální Nový komentář u příspěvku „Výzva pre JUDr. Máriu Ritomskú, ktorej mandát ako predsedníčky OZ PaV […]

mámeas

Spoločnosť Priateľov Antimobbingových Sŕdc (SPAS)

Máte antimobbingové srdce? Alebo by ste ho chceli mať?  – Radi Vám na túto tému odpovieme na otázky, ktoré Vás práve zaujímajú!  Na koniec mesiaca februára 2016 pripravujeme v Bratislave krátke (predvolebné?) stretnutie „O šarmantných násilníkoch“ … ako aj knihe, ktorá pod týmto názvom vyšla v nakladatelstve Portál v Prahe koncom roku 2015.     […]

stop-sign-37020_640

Oznámenie od JUDr. Márie Ritomskej o skončení mandátu a dobrovoľnom ukončení členstva v OZ PaV

  Vo svojom texte zo dňa 19.11. 2015  JUDr. Mária Ritomská doslova uvádza: „…  dňom 15.11. 2015 som ukončila svoje predsedníctvo OZ PaV. Zároveň oznamujem, že dobrovolne vystupujem aj z OZ PaV.“ Náš komentár: Prosíme o riadne odovzdanie funkcie predsedníčky OZPaV  formou písomného protokolu vrátane informácie a príp. zhodnotenia činnosti združenia za posledné 2 roky; […]

Vyjadrenie členov Rady OZ Práca a vzťahy k druhému pokusu JUDr. Ritomskej …

Členovia Rady Občiasnskeho združenia Práca a vzťahy – PhDr. Iveta Šípošová a PhDr. Pavel Beňo berú na vedomie Zápisnicu předsedníčky OZ Práca a vzťahy  (2. pokus) JUDr. Márie Ritomskej zo dňa 16.4. 2015 a žiadajú, aby pani predsedníčka združenia pomohla objasniť nasledujúce okolnosti: 1. Dátum odoslania Zápisnice – 2. pokus členom Rady OZ Práce a […]

Zápisnica o činnosti OZ Práce a vzťahy – druhý pokus?

Názov: Občianske združenie Práca a vzťahy Sídlo: Hlavná 50, 831 01 Bratislava Právna forma: mimovládna organizácia IČO: 37847163 Obsah Zápisnice: 1. Definície Občianskeho združenia Práca a vzťahy 2. Spôsob činnosti Občianskeho združenia Práca a vzťahy 3. Ciele a použitie finančných prostriedkov 4. Financie na účte 5. Vlastný výkaz hospodárenia 6. Činnosť za obdobie 2014 – […]

Akosi opozdená – a možno aj dosť formálna – zápisnica …

Názov: Občianske združenie Práca a vzťahy Sídlo: Hlavná 50, 831 01 Bratislava Právna forma: mimovládna organizácia IČO: 37847163 Obsah Zápisnice: 1. Definície Občianskeho združenia Práca a vzťahy 2. Spôsob činnosti Občianskeho združenia Práca a vzťahy 3. Ciele a použitie finančných prostriedkov 4. Financie na účte 5. Vlastný výkaz hospodárenia 6. Činnosť za obdobie 2012 – […]

Stanovy_Dodatok 001

Dodržiavanie Stanov a komunikácia medzi členmi Rady Občianskeho združenia Práca a vzťahy

Verejné oslovenie   JUDr. Márii Ritomskej …   Vážená pani poslankyňa NR SR a predsedkyňa Rady Občianského združenia Práca a vzťahy! Ako iniciátor a zakladajúci člen Občianskeho združenia Práca a vzťahy, práve tak ako aj člen jeho súčasnej Rady, si Vás touto cestou dovoľujem osloviť a požiadať o efektívnejšie a dôslednejšie dodržiavanie Stanov nášho združenia, […]